Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
durga devi devkota Executive Officer 9851010262
प्रेमकुमार सोनाम इन्जिनियर ९८४१५०५२७५
इन्द्रप्रसाद अधिकारी सूचना अधिकारी ९८४१४६६७२७
कृष्णप्रसाद सैंजु लेखा अधिकृत ९८४१४४१३४३
राजकुमार प्रधान इन्जिनियर ९८४१४३८५२१
लक्ष्मण मतांछे ना.सु ९८४१४९५९६०
केशब बन्जारा ना.सु सामाजिक विकास शाखा ९७४११३४२६०
सुदिप थापा सव.इन्जिनियर योजना शाखा ९८४१४१२८५९
रमेश थापा खरिदार ९८४१३५८५५४
ईश्वर कार्की अमिन योजना शाखा ९८१४३२८१३
हरिसुन्दर भुजु सव.इन्जिनियर योजना शाखा ९८४१४३२७२८
मुकुन्द धिताल ना.सु आर्थिक प्रशासन ९८४१४६६००८
मिनबहादुर श्रेष्ठ खरिदार ९८४१४३१५७२
रामकाजी सुवाल खरिदार जिन्सी शाखा ९८४१४३०३६३
केशब कर्माचार्य खरिदार प्रशासन ९८४१४१४८९३
पशुराम बन्जारा खरिदार योजना शाखा ९८४९०१२४३२
भीमप्रसाद दाहाल खरिदार कर शाखा ९७४११८६६०३
मुक्तिनाथ के.सी. सव. ओभरसियर योजना शाखा ९८४१५०१०१०
नबिन शाही खरिदार पंजीकरण शाखा ९८४९३४३११३