मुख्य सूचना

भूकम्प पीडितलाई जानकारीका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना!!