तपाईलाई हाम्रो नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
33% (1 vote)
राम्रो
33% (1 vote)
ठिकै
33% (1 vote)
Total votes: 3