मुख्य सूचना

Brief Introduction

With the tremendous natural beauty,cultural heritages,famous tourist sites, beautiful hills, Panauti has always made it’s own identity as a beautiful cultural city of our country.Panauti is very famous for jatras,makar mela(take place once in 12 years) Indreshwar mahadev, Bhadrakali,Badrinath,Kedarnath etc.It was originally a small state given by king Bhupatintra Malla as a dowry to his sister.

पनौती नगरवासी चिकित्सक, जन स्वास्थ्यकर्मी नर्स लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुमा पनौती न.पा.को अनुरोध!!

पनौती न.पा.को अल्पकालीन र दिर्घकालिन स्वास्थ्य योजना निर्माण गर्न र नगरवासी प्रति जिम्मेवार भइ स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार गर्न/ सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि पनौती न.पा.को छात्रवृतिमा MBBS अध्ययन गरेका/न.पा भित्र वसोबास गर्ने चिकित्सक,नर्स,पारामेडीक्स, फर्मासिस्ट, ल्यावकर्मी लगायत

सार्वजनिक जग्गा खालि गर्ने सम्बन्धी पनौती नगरपालिकाको सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक जग्गा खालि गर्ने सम्बन्धी

पनौती नगरपालिकाको सार्वजनिक सूचना

(प्रकासन २०७४।११।२३ गते)

Pages