FAQs Complain Problems

समाचार :

पनौती नगरको मनोरम दृश्य

Read More

ख्याकु बल्थली

Read More

त्रिवेणी घाट पारिसरको दृष्य

Read More

पनाैती नगरपालिकाको फेसबुक पेज सम्बन्धी सूचना ।

नव वर्ष २०८० काे शुभकामना ।

Brief Introduction

With the tremendous natural beauty,cultural heritages,famous tourist sites, beautiful hills, Panauti has always made it’s own identity as a beautiful cultural city of our country.Panauti is very famous for jatras,makar mela(take place once in 12 years) Indreshwar mahadev, Bhadrakali,Badrinath,Kedarnath etc.It was originally a small state given by king Bhupatintra Malla as a dowry to his sister.

नगरपालिकाको ठेगाना

पदाधिकारी

Ram Sharan Bhandari
Mayor
9851081272
Gita Banjara
Deputy Mayor
gitabanjara321@gmail.com
9851243139

Officials

हाम्रो सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- क्रिया पुरा गरी सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी, पञ्जिकरण एकाई
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निवेदन दस्तुर रू १०, ३५ दिनभित्र निःशुल्क, सोभन्दा माथि रु १०० ।
आवश्यक कागजातहरुः-

१) मृतकको नागरिकता

२) सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता

३) सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मूख्य व्यक्ति हुनु पर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया पुरा गरी सूचकले सूचना दिएकै दिन । सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी, पञ्जिकरण एकाई ।
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय ।
सेवा शुल्कः- रू १५ निवेदन दस्तुर, ३५ दिन भित्र दर्ता गर्दा नि:शुल्क, १०० दिन भित्र रू १००, सो भन्दा माथि रू १२५
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र

२) दुलाहा र दुलहीको नागरिकता

३) दुलहीले नागरिकता नलिएको खण्डमा पतिको नागरिकता,

४) माईती तर्फ वावु-आमाको नागरिकता

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया पुरा गरी सूचकले सूचना दिएकै दिन ।
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी, पञ्जिकरण एकाई ।
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय ।
सेवा शुल्कः- निवेदन दस्तुर रू १०/-, ३५ दिनभित्र निःशुल्क, सोभन्दा माथि रु १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्वन्धित वच्चाको आमा/वावुको नागरिकता

२) आवश्यकतानुसार सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता

३) सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मूख्य व्यक्ति हुनु पर्ने

सेवा प्रकारः- समुह दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- पनौती नगर कार्यपालिकाको कार्यलय
सेवा शुल्कः- रु.१०० को नगदी रसिद
आवश्यक कागजातहरुः-
  • समूहको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि ( ३ वटा )
  • समूहको बिधान २ प्रति (आवश्यक परेमा समूहको बिधानको नमुना पनौती नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कृषि शाखामा उपलब्ध छ)
  • रु १०० को नगदी रसिद 
  • समूहको कार्यसमिति सदस्यहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  • सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस
सेवा प्रकारः- पशुपंक्षी पालन अनुदान
सेवा समयः- सूचना प्रकाशित भएर प्रक्रिया पुरा भएपछी ३५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- पशु चिकित्सक
सेवा दिने कार्यालयः- पनौती नगराकार्यपालिकाको कार्यलय
सेवा शुल्कः- निवेदन दस्तुर बाफत रु.१०
आवश्यक कागजातहरुः-

सूचना प्रकाशित हुँदा उल्लेख भए बमोजिमका कागजपत्र सहित निवेदन दिने 

सेवा प्रकारः- पशु खोप सेवा
सेवा समयः- सूचना प्राप्त भएको २४ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- पशु चिकित्सक
सेवा दिने कार्यालयः- पनौती नगराकार्यपालिकको कार्यलय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

कागजातहरु आवश्यक नपर्ने 

सेवा प्रकारः- पशुपंक्षी उपचार
सेवा समयः- गुनासो गरेको बढीमा १ घण्टा भित्र(दुरी अनुसार)
जिम्मेवार अधिकारीः- पशु चिकित्सक
सेवा दिने कार्यालयः- पनौती नगराकार्यपालिकाको कार्यलय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

कागजपत्र आवश्यक नपर्ने

सेवा प्रकारः- कडा रोगीलाई आर्थिक सहायता
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्वास्थ्य शाखा,पनौती
सेवा दिने कार्यालयः- पनौती नगरकार्यपालिकाको कार्यलय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • रोग निदान भएको अस्पतालको चिठ्ठी तथा कागजपत्र
  • सम्बन्धित वडाको सिफारिस

बिरामी उपस्थित हुन नसकेमा कागजात लिई आउनेको परिचय खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

जानकारी