FAQs Complain Problems

पनौती सम्रक्षित स्मारक क्षेत्रमा रहेका पुराना शैलीका निजि भवनहरुको सम्रक्षण तथा बाहिरी आवरण सम्पदामैत्री बनाउने सम्बन्धी प्रोत्साहन मापदण्ड,२०७७