FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आव्हानको सूचना !!

मिति २०७७/०६/०५ को अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित....

पाडी खरिदका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना !!

पनौती नगरपालिकाको भैंसी सम्रक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत पाडी खरिदका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

मिति २०७७/०६/०१ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकशित...

कृषि औजार तथा उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना!!

मिति २०७७/०६/०२ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकशित...