FAQs Complain Problems

समाचार :

सूचना तथा समाचार

मतदाता नामावली दर्ता / संकलन सूचना

स्थानीय तहमा मतदाता नामावली दर्ता / संकलन कार्यक्रम यहि मिति २०७४ श्रावण १६ देखि ३२ गते सम्म (विदाको दिनमा समेत) संचालन हुने भएकोले मतदाता परिचय पत्रको लागि फोटो खिचाउन छूट भएका पनौती नगरवासी मतदाताहरुमा आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र सहित पनौती नगरपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन निर्व

पनौती न.पा क्षेत्र भित्रका पशुपालन गर्न इच्छुक कृषकहरुलाई सुवर्ण अवसर !!

पनौती नगरपालिका अन्तर्गत कृषि तथा पशुपंक्षी शाखा मार्फत आ.ब.०७७/०७८ मा संचालन गर्ने शशर्त समेतका लागत साझेदारीमा भैसी ,बाख्रा र गाइ प्रबर्धन र तरकारी पकेट क्षेत्र प्रबर्धन कार्यक्रम हरुमा भाग लिनका लागी पनौती नगर क्षेत्र भित्रका सहकारी संस्था कृषक समुह र समिति बाट १५ दिन भित्र प्रस्ताब पेश गर्ने

पनौती नगरपालिका क्षेत्र भित्र अनुदानको रासायनिक मल बिक्रि वितरण गर्न इच्छुक दर्तावाला सहकारी सस्था/फर्म वा कम्पनिले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र रित पुर्बकको दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना।