सूचना तथा समाचार

मतदाता नामावली दर्ता / संकलन सूचना

स्थानीय तहमा मतदाता नामावली दर्ता / संकलन कार्यक्रम यहि मिति २०७४ श्रावण १६ देखि ३२ गते सम्म (विदाको दिनमा समेत) संचालन हुने भएकोले मतदाता परिचय पत्रको लागि फोटो खिचाउन छूट भएका पनौती नगरवासी मतदाताहरुमा आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र सहित पनौती नगरपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन निर्व

कक्षा ८ को परिक्षा तालिका र केन्द्र निर्धारण सम्बन्धमा

कक्षा ८ को परिक्षा तालिका
कक्षा ८ को परिक्षा केन्द्र निर्धारण

करारमा सेवा लिने सम्बन्धि सूचना(कार्य विवरण,दस्तुर, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु र दरखास्त फारम सहित)!!

सूचना
कार्य विवरण,बुझाउनुपर्ने दस्तुर, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु